อ.พิชัย โชติชัยพร ผู้บริหารโครงการ

ประธานที่ปรึกษา

 อ.สมจิต คารวนันท์
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- ใบอนุญาตทนายความรุ่นที่
2
- ประกอบวิชาชีพทนายความ
  มากกว่า 20 ปี
- สมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่
- รองประธานสภาเทศบาลนคร
   หาดใหญ่


อาจารย์ / ติวเตอร์

 อ.วสันต์
  - นิติศาสตร์บัณฑิต
  - เนติบัณฑิตไทย
  - ใบอนุญาตทนายความรุ่นที่ 2
  - ผู้จัดการสำนักกฎหมายนิติกรณ์
     วีซีเอ็ม

อ.เกด ศิวาพร
 -
นิติศาสตร์บัณฑิต
 -  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 -  เนติบัณฑิตไทย
 - ใบอนุญาตทนายความรุ่นที่ 20
 - ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   
   Advanced Legal
   Technology Limited.


สมัครเรียน/ติดต่อสอบถาม

ติดต่อ คุณพิชัย

Mobile/Line  0862310999
e-mail:altlimited@yahoo.com
 lawyer_ram@hotmail.com

 เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

     08.00 - 18.00 น.
 
Mobile : 08.00-20.00 น.

สมัครติว/สั๋งซื้อ โอนเงินเข้าบัญชี

ธ.กรุงเทพ 009-053-3969
ธ.กรุงไทย 226-145-6824
 

1. ติวทนายออนไลน์ คลิกที่นี่ 
2. ติวเนติบัณฑิต คลิกที่นี่
3. ทดลอง เรียนฟรี คลิกที่นี่@ รูปแบบการเรียน
   
   เน้นฝึกการเขียนตอบข้อสอบ สอนเทคนิคการเขียนอย่างไรให้ได้คะแนนสูง ต้องทำแบบทดสอบส่งทุกสัปดาห์เป็นอย่างน้อยพร้อมอาจารย์ตรวจข้อสอบชี้ข้อบกพร่องเป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองผล
       สำหรับผู้ไม่สะดวกเดินทางมาติว ณ สำนักงาน สามารถรับไฟล์เสียงคำบรรยายได้พร้อมส่งแบบทดสอบได้ทาง
อีเมล์ และสามารถใช้ช่องทางสื่อสารทางไปรษณีย์สำหรับผู้อยู่ห่างไกลหรือไม่สะดวกในการใช้ช่องทางออนไลน์
         ซอฟต์แวร์กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา ประกอบด้วย คำพิพากษาฎีกากว่าห้าหมื่นฉบับพร้อมการอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน ใช้ประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี      
          ทดลองเรียนฟรีได้ที่สำนักงานฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมตามช่องทางติดต่อในด้านซ้ายมือ
           สถิติของผู้เรียนหากทำตามแนวทางที่สถาบันฯแนะนำจะสามารถสอบผ่านได้ในสองปีการศึกษา โดยผู้สอนมีวิธีแนะนำการเขียนและการจดจำรูปแบบการเขียน การบรรยายให้จดจำได้ง่ายกว่าศึกษาจากหนังสือด้วยตนเอง

@ ประโยชน์ของการติวออนไลน์

      ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การติว
ออนไลน์มีความเข้มข้นในการเรียนเทียบเท่ากับเรียนในห้องเรียน เพราะมีการทำแบบเรียน แบบฝึกหัด ทุกสามวันและทุกสัปดาห์มีระบบตรวจข้อสอบโดยชี้แนะข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบ เรียนได้ทุกเวลา โดยสอบถามปัญหาการเรียนได้ทุกเวลา และส่งแบบทดสอบออนไลน์และส่งคืนแบบทดสอบพร้อมข้อชี้แนะให้ทางอีเมล์
 @ 9,900  รับรองผล 1 ครั้ง / @ 15,000 รับรองจนสอบผ่าน
                 *ตามเงื่อนไขการรับประกันการรับรองผล
       ผู้เรียนต้องตั้งใจทำแบบทดสอบส่งให้ตรวจทุกสัปดาห์

      
  

หลากหลายรูปแบบการติว
ที่ตอบสนองความต้องการ
และความสะดวกของผู้เรียน

 - รับรองผล

 - ติวออนไลน์

 - ติวทางไปรษณีย์

 - ติวส่วนตัว

 - เน้นทำแบบฝึกหัด

 - แนะนำการตอบข้อสอบ

 - แก้ไขข้อบกพร่อง
    เป็นการส่วนตัว

 - สอนเสริมข้อกฎหมาย

 - ฟรี
   ซอฟต์แวร์กฎหมายและ   
   คำพิพากษาศาลฎีกา +  
   แบบฟอร์มศาลและฟอร์ม
   สัญญาอิเล็กทรอนิกส์  
   เพื่อประกอบการทำงาน

              @ การกุศล
รายได้ส่วนหนึ่งจากการติว
สถาบันและผู้เรียนได้ร่วม
 อนุโมทนาร่วมกันทำบุญ
  ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
      ให้กับวัดเทสรังสี
  (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
อ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

 
(คลิกฟังธรรมะได้ที่นี่)


contact webmaster:altlimited@yahoo.com