©หลักสูตรสอนเสริมเพื่อสอบเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต

-

         เน้นการเรียนการสอนเสริมสำหรับผู้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแบบทางไกลและตลาดวิชา เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยระบบปิดต้องเข้าเรียนในชั้นเรียนและใช้เวลาในการศึกษาในจำนวนชั่วโมงเรียนที่เพียงพอ
และมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน จึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนมากนัก

         ปัจจุบันนักศึกษาที่มีภาระงานมากและศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิต ก็แจ้งความประสงค์สมัครเรียน
หลายท่าน ทางสถาบันตั้งใจสอนเสริมให้สอบผ่านได้ภายในกำหนดเวลาของหลักสูตร
         และกรณีผู้ศึกษาภาคบัณฑิต ส่วนใหญ่จะมีภาระงานทำให้การศึกษาจัดเวลาได้ไม่ลงตัว หากมีเวลา
และความสะดวกในการเดินทาง สามารถเข้ารับการติวจากสถาบันฯ ได้ โดยสามารถเข้ารับการอบรม ณ
สำนักงานฯ อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 23 ได้ตามวันเวลาที่สะดวก (นัดหมายล่วงหน้า)
และศึกษาจากระบบโซเชี่ยลเน็ทเวิร์ค ห้องสนทนา เรียนเสมือนตัวต่อตัว เรียนจบพร้อมความรู้ที่นำไปใช้งาน
ได้จริง และดูแลให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น กรณีสนใจประกอบอาชีพทนายความ สมัครเรียนภายใน
ช่วงโปรโมชั่นนี้ แถมฟรี แท็บเล็ต 7" สำหรับอ่านอีบุ๊ค ฯลฯ  เฉพาะสมัครหลักสูตรรับรองผลจนสอบผ่าน

          สถาบันติวกฎหมายแอ็ดว๊านซ์ฯ จะเน้นสรุปหลักกฎหมายและสอนเน้นหลักการจดจำหัวใจสำคัญ
ของแต่ละวิชา ให้มีความเข้าใจในภาพรวมของวิชานั้น และการเน้นส่วนที่มักออกสอบ หลักการเขียน
ตอบข้อสอบได้คะแนนมาก ทำแบบทดสอบก่อนสอบเพื่อชี้ข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบของผู้เรียน
แนะนำเทคนิคการเขียนตอบให้ได้คะแนนมาก

         การสอนจะเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว เนื่องจากต้องการให้มีการสอนเสริมที่เข้มข้น ผู้เรียน
สามารถสอบผ่านได้โดยใช้เวลาที่สั้นที่สุด

         ©การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนเสริม
          ผู้เรียนควรใช้อินเตอร์เน็ทและเทคโนโลยีโซเชียลเน็ทเวิร์คต่างๆ ระดับพอใช้งานได้ เพื่อนำ
มาประยุกต์กับการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากใช้งานไม่เป็น สามารถเข้ารับการ
อบรมเบื้องต้นการใช้งานให้กับผู้เรียนฟรี เพื่อให้สามารถปรับใช้ไอทีกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมฐานข้อมูลกฎหมายมาร่วมในการศึกษาแนวใหม่โดยประยุกต์ใช้ระบบ
ฐานข้อมูลกฎหมาย ระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่รวบรวมสรุปกฎหมายที่สำคัญทุกวิชา ฐานข้อมูลความรู้กฎหมาย
ประกอบการศึกษาและทำงานด้านกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ        

         ©ราคาหลักสูตรสอนเสริม เป็นราคาที่จ่ายเพียงครั้งเดียว ติวจนสอบผ่านทุกวิชา (แบ่งชำระได้กรณี
มีภาระใช้จ่ายโดยปรึกษาเป็นรายบุคคล)

         ©โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และค่าเรียนจาก คุณพิชัย mobile:086-2310-999
             หรือดูรายละเอียดจาก หัวข้อ "การสมัครติวฯ คลิกอ่านที่นี่"

-

    หน้าแรก   |   เกี่ยวกับเรา   |   ลูกค้าอ้างอิง   |   หลักสูตร   |   ระบบงานและซอฟต์แวร์   |  ติดต่อเรา