เรียนเสมือนตัวต่อตัว แห่งเดียวที่รับรองผลในระดับ "รับรองผลจนสอบผ่าน" อย่างแท้จริง ดู "ทดลองเรียนฟรี"

     
อ.พิชัย โชติชัยพร (ทนายความ)
กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมาย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

     3 D Lawdatabase              
 
   กระดานสนทนา    
        
 
   บทความกฎหมาย
     บริการทางกฎหมาย   
     บริการจัดทำอีเลิร์นนิ่งกฎหมาย    
 
  
          
ขอแนะนำ "หลักสูตรน่าสนใจ 5 หลักสูตร"

  1.หลักสูตรติวเตอร์นิติศาสตร์ทนายความ VIP

  2.ติวสอบใบอนุญาตทนายความ VIP  

  3.ติวสอบเนติบัณฑิตไทย VIP


  4.ติวสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

  5.ติวกฎหมายทุกระดับ ติวตัวต่อตัว VIP

   ≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤≤
ทุกหลักสูตรรับรองผลจนสอบผ่าน
จบแล้วได้รับวุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร/
ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยหรือ
เนติบัณฑิตยสภาหรือสภาทนายความ

ตามหลักสูตรที่เรียน


    **********************************

    Contact:Mobile/Line:0862310999
   
   

Copyright 2011
webmaster:
altlimited@yahoo.com